Twintigjarig jubileum

Het jaar van oprichting van One Way Plastics valt nog net in de vorige eeuw. Dat kleurt bij voorbaat de inschatting van de levensduur van de onderneming. Voor alle duidelijkheid: 1999 is het jaar van oprichting. Dit betekent dat in 2019 de mijlpaal van twintig jaar is bereikt. In die tijd is het fundament gelegd waarop later de uitbouw tot een wereldwijd exporterend bedrijf vorm heeft gekregen. Medewerkers en directie danken alle afnemers voor het vertrouwen in onze producten.