We’ve got to move it, move it!

Een typisch Nederlandse gezegde is ‘uit je jasje groeien’. Dat is ook precies wat One Way Plastics is overkomen. Na twintig jaar expansie zijn de mogelijkheden om de productielocatie in Oosterhout verder uit te bouwen volledig uitgeput. Daarom is besloten om te verhuizen naar een nieuwe locatie dicht in de buurt, maar met voldoende mogelijkheden tot verdere wasdom van het bedrijf in de toekomst. Hemelsbreed minder dan tien kilometer van Oosterhout vandaan, is dat gelukt. Het beschikbare vloeroppervlak verdubbelt, terwijl voldoende onbebouwde grond in eigendom is. Vanaf najaar van 2019 werkt One Way Plastics vanuit Breda.